Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα: Πότε, Πώς και Ποιό το Κόστος της;
/
/
Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα: Πότε, Πώς και Ποιό το Κόστος της;

Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα: Πότε, Πώς και Ποιό το Κόστος της;

Ποιες παράμετροι πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση ενός ηλιακού θερμικού συστήματος; Ποιες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται και, πόσο συχνά; Μια σύντομη ανάλυση των πιο σχετικών πτυχών για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ηλιακού σας θερμοσίφωνα, από εκείνες που μπορεί απλώς να κάνετε μόνοι σας μέχρι τις πιο εξειδικευμένες που απαιτούν τεχνικούς.

Διαβάστε τον παρακάτω οδηγό και διατηρείστε το ηλιακό σας σύστημα πάντα σε καλή λειτουργία ώστε να αποδίδει τα μέγιστα και να αποφεύγετε τυχόν βλάβες και επιπλέον έξοδα.

Γιατί χρειάζεται η συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Όπως σε οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό σύστημα, ο ηλιακός θερμοσίφωνας απαιτεί επίσης επαρκή συντήρηση για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και βελτιστοποίηση της απόδοσής του. Καμία ανησυχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από κάποιες δυσλειτουργίες που μπορεί να τύχουν, τα ηλιακά συστήματα γενικά δεν χρειάζονται επαχθή προγράμματα συντήρησης. Αυτό που είναι και πιο σύνηθες και χρήσιμο είναι οι περιοδικοί έλεγχοι ορισμένων από τις παραμέτρους λειτουργίας τους.

Η ανάγκη συντήρησης δεν είναι μια ιδιαιτερότητα των ηλιακών θερμικών συστημάτων και δεν συνδέεται με μια φερόμενη αναξιοπιστία τέτοιων συστημάτων. Η «εποπτεία – αναγνώριση – παρέμβαση» είναι στην πραγματικότητα ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάρκειά του με την πάροδο του χρόνου και να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση από αυτό. Από την άλλη πλευρά, η απογοητευτική απόδοση των ηλιακών συστημάτων οφείλεται συνήθως στις τεχνολογικές αδυναμίες, αλλά στην παραμέληση των εργασιών συντήρησης ή σε λανθασμένη επιλογή ορισμένων παραδοσιακών υδραυλικών εξαρτημάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν γίνεται αντιληπτό σωστά από τον χρήστη και οδηγεί στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι το ηλιακό σύστημα δεν φέρνει παρά προβλήματα.

Έλεγχος από τον ίδιο τον κάτοχο

Ορισμένες παράμετροι που μας λένε για την κατάσταση του συστήματος μπορούν να επαληθευτούν απευθείας από τον κάτοχο. Οι ηλιακοί συλλέκτες, για παράδειγμα, είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του συστήματος και συνήθως μια απλή οπτική επιθεώρηση σας επιτρέπει να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα. Μια παραμόρφωση της απορροφητικής πλάκας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια αποτελεσματικότητας. Ή επίσης, μια μερική θραύση του στεγανωτικού, που αποδεικνύεται από τη μαζική παρουσία συμπύκνωσης.

Αντίθετα, μια μικρή ποσότητα συμπύκνωσης, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες, πρέπει να θεωρείται φυσιολογική, δεδομένου ότι οι συλλέκτες είναι εξοπλισμένοι με μικρές τρύπες στον σκελετό για να διασφαλίζουν την «αναπνοή».

Ακόμη και η ακεραιότητα του καλύμματος μπορεί να ελεγχθεί οπτικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, χωρίς την ανάγκη ειδικής παρέμβασης. Τα κρύσταλλα μπορούν να καθαριστούν όπως οποιαδήποτε επιφάνεια αυτού του τύπου. Εκτός από ακραίες συνθήκες με πολύ βρομιά, το φυσικό πλύσιμο με το νερό της βροχής αρκεί για παράδειγμα ώστε να καθαριστούν τα πάνελ και να μην επηρεάζεται η απόδοση.

Μία από τις ιδιαιτερότητες των ηλιακών συστημάτων σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες είναι η πιθανή επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών (ακόμη υψηλότερων από 100 ÷ 150 ° C) στο πρωτεύον κύκλωμα. Πρέπει να ελέγχεται η αντίσταση των βαλβίδων, των συγκολλήσεων, του στεγανοποιητικού της αντλίας και άλλων εξαρτημάτων, ειδικά μετά τη στασιμότητα. Η βλάβη μίας από αυτές τις συσκευές μπορεί να σηματοδοτηθεί από διαρροές υγρού και συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε τα τμήματα σύνδεσης των σωλήνων, τις πιο αδύναμες περιοχές του συστήματος.

Εξειδικευμένοι έλεγχοι για τη διασφάλιση λειτουργίας του ηλιακού

Πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Ταυτόχρονα, θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση και οποιαδήποτε συντήρηση να πραγματοποιείται και να συμφωνείται ήδη κατά την παράδοση του συστήματος. Μια επιθυμητή συχνότητα για εξειδικευμένο έλεγχο είναι μία φορά τον χρόνο, αν και θα μπορούσε να προβλεφτεί ένας πρώτος έλεγχος 6 μήνες μετά την αρχική εγκατάσταση.

Οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι πολυάριθμοι και εδώ αναφέρονται, εκτός από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, οι πιο σχετικοί για τους σκοπούς της σωστής λειτουργίας.

Κατ’ αρχάς, ο ρυθμός ροής του ρευστού μεταφοράς θερμότητας στο κύκλωμα πρέπει να είναι ίσος με την τιμή σχεδιασμού του. Τυχόν μειώσεις θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την παρουσία αποθέσεων ασβεστόλιθου ή και άλλων εμποδίων διαφορετικής φύσεως.

Η απουσία αέρα στο κύκλωμα πρέπει στη συνέχεια να επαληθευτεί, συνήθως σηματοδοτείται από θορύβους στους σωλήνες. Το άνοιγμα των βαλβίδων εξαερισμού επιτρέπει την έξοδο των φυσαλίδων αέρα.

Όσον αφορά την ακεραιότητα των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι η μεμβράνη του δοχείου διαστολής, οι βαλβίδες εξαέρωσης και οι βαλβίδες ασφαλείας.

Διαρροές ρευστού που υποδηλώνουν ζημιά στη στεγανοποίηση του πρωτεύοντος κυκλώματος μπορούν να εντοπιστούν είτε οπτικά είτε, με μεγαλύτερη ακρίβεια, ελέγχοντας την τιμή πίεσης, η οποία πρέπει να είναι ίση με εκείνη του σχεδιασμού.

Μια ιδιαίτερα σχετική πτυχή στην περίπτωση που το πρωτεύον κύκλωμα περιέχει ένα μείγμα νερού και αντιψυκτικού (το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν όλα τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα σήμερα) είναι η επαλήθευση της κατάστασης και της σύνθεσης του υγρού μεταφοράς θερμότητας, ειδικά έπειτα από φάσεις στασιμότητας που μπορεί να περιλάμβαναν τη μερική ή ολική εξάτμισή του. Πρώτα απ ‘όλα, επομένως, πρέπει να ελέγχεται το ποσοστό της αντιψυκτικής γλυκόλης – όπως λέγεται το υγρό που υπάρχει στο μείγμα. Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθεί η οξύτητά του: το pH δεν πρέπει να πέσει κάτω από 6,6 διαφορετικά το υγρό θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνα διαβρωτικό.

Κόστος συντήρησης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Ποιο είναι το κόστος της συντήρησης του ηλιακού; Το κόστος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από περίπτωση σε περίπτωση, καθώς εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης αλλά και την ποιότητα και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Συνήθως, το ετήσιο κόστος εκτιμάται στο  1÷2% της αρχικής επένδυσης. Για ένα μικρό σύστημα ζεστού νερού χρήσης εμβαδού 5 m2 και κόστος 5.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να υπολογιστεί ετήσιο κόστος μεταξύ 50 και 100 ευρώ.

Ανάλογα, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι όσο πιο ακριβό το σύστημα τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το κόστος. Ωστόσο, όπως επίσης συμπεραίνετε, ακόμη και μεγαλύτερο από 100 ευρώ τον χρόνο, το κόστος για τη συντήρηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με τη σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας που θα είχατε εάν δεν είχατε επιλέξει το πλέον φθηνό και με σεβασμό στο περιβάλλον σύστημα θέρμανσης. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας επομένως, συμφέρει από κάθε άποψη τόσο το περιβάλλον, όσο και την τσέπη σας.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart